Skip to main content

Culture and Creativity

Mundaneum (Mons, Belgija)

Mundaneum je mejnik v intelektualnem in družbenem ustroju Evrope. Njegova ustanovitelja Henri La Fontaine in Paul Otlet sta zagovornika miru z dialogom in izmenjavo znanja na evropski in mednarodni ravni s pomočjo bibliografske poizvedbe. Cilj organizacije Mundaneum je bil zbrati vse razpoložljive informacije na svetu ne glede na njihov medij (knjige, časopisi, razglednice itd.) in jih razvrstiti po sistemu, ki sta ga razvila ustanovitelja, tj. po univerzalni decimalni klasifikaciji.

Mundaneum predstavlja temelje današnje informacijske znanosti in danes velja za predhodnika spletnih iskalnikov.