Skip to main content

Culture and Creativity

Mundaneum (Bergen, België)

Het Mundaneum is een mijlpaal voor de intellectuele en sociale samenhang van Europa. De oprichters, Henri La Fontaine en Paul Otlet, profileerden zich als pleitbezorgers van vrede, door dialoog en kennisuitwisseling op Europees en internationaal niveau aan de hand van bibliografisch onderzoek. Met het Mundaneum wilden zij alle wereldwijd beschikbare informatie verzamelen, ongeacht het medium (boeken, kranten, briefkaarten, ...) en deze indelen volgens een systeem dat zij zelf hadden ontwikkeld, namelijk de Universele Decimale Classificatie.

Het Mundaneum heeft de basis gelegd voor de hedendaagse informatiewetenschap en wordt vandaag de dag beschouwd als een voorloper van internetzoekmachines.