Skip to main content

Culture and Creativity

Slottet och ärkestiftsmuseet (Olomouc, Tjeckien)

Ärkestiftsmuseet ägnas åt att bevara och konservera konstverk från ärkestiftet i Olomouc. Samlingarna ställs ut i domkapitlets dekanat i slottet som har en över tusenårig historia – med delar från de medeltida biskops- och furstepalatsen och senare partier i barock och rokoko.

Slottet och ärkestiftsmuseet i Olomouc ger en bild av mährernas del i Europas historia. Det var ett tidigt kristet centrum och de mähriska ärkebiskoparnas roll som kulturmecenater på hög nivå lyfts fram – ett bra exempel på hur regionen värnar sitt kulturarv.