Skip to main content

Culture and Creativity

Il-Kastell ta’ Olomouc Premyslid u l-Mużew Arċidjoċesan (Olomouc, ir-Repubblika Ċeka)

Il-mużew Arċidjoċesan hu ddedikat għall-konservazzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti tal-Arċidjoċesi ta’ Olomouc. Il-kollezzjonijiet tiegħu jidhru fil-Kapitolu tal-Uffiċċju tad-Dekan fil-Kastell ta’ Premyslid, post li jirrappreżenta eluf ta’ snin ta’ storja, mill-fdalijiet tal-Palazzi tal-Isqof u tal-Prinċep sal-Baroque u r-Rococo.

Il-kastell ta’ Olomouc Premyslid u l-Mużew tal-Arċidjoċesan huma punt fokali tal-preżenza Moravjana fl-istorja Ewropea. Hu ċentru bikri tal-Kristjaneżmu, post li jippreserva u jenfasizza l-livell għoli ta’ patroċinju artistiku tal-arkivji tal-Moravja, u eżempju tajjeb ta’ konservazzjoni tal-wirt fir-reġjun.