Skip to main content

Culture and Creativity

Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci (Olomouc, Česká republika)

Posláním Arcidiecézního muzea je zachování uměleckých sbírek olomoucké arcidiecéze. Sbírky se nacházejí v kapitulním děkanství Přemyslovského hradu, jehož tisíciletá historie sahá od pozůstatků biskupského a knížecího paláce až po baroko a rokoko.

Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit moravské účasti na evropských dějinách. Jde o rané centrum křesťanství, místo, které zachovává a podtrhuje vysokou úroveň záštity umění ze strany moravských arcibiskupů, a je skvělým příkladem ochrany kulturního dědictví v regionu.