Skip to main content

Culture and Creativity

Premyslid slot i Olomouc og ærkebispemuseet, Olomouc, Tjekkiet

Ærkebispemuseet er helliget bevarelsen af kunstværker i ærkebispesædet Olomouc. Dets samlinger udstilles i domkapitlet på Premyslid slot – et sted, der repræsenterer tusind års historie fra resterne af biskoppens og fyrstens paladser til barok og rokoko.

Premyslid slot i Olomouc og ærkebispemuseet er et knudepunkt for den mæhrenske kultur i europæisk historie. Det er et af kristendommens tidlige centre og et sted, der bevarer og fremhæver det høje niveau af støtte til kunstnere, som ærkebiskopperne i Mæhren ydede. Samtidig er det et fint eksempel på bevarelsen af den regionale kulturarv.