Skip to main content

Culture and Creativity

Minnesparken för den paneuropeiska picknicken (Sopron, Ungern)

Minnesparken tillägnas den så kallade paneuropeiska picknicken, en fredsdemonstration som hölls här den 19 augusti 1989.

Under demonstrationen öppnades gränsen mellan Ungern och Österrike tillfälligt och nästan 600 östtyskar fick chansen att fly över till väst, vilket blev början till järnridåns fall.

Järnridån hade delat in Europa i två ideologiskt och ekonomiskt separata delar, och i och med dess fall återförenades Tyskland och EU:s utvidgning österut kunde ta fart 2004.

Minnesparken representerar därför det gränsfria och enade Europa som byggts upp efter 1989.

Läs mer i juryns rapport om varför den här platsen har valts ut.