Skip to main content

Culture and Creativity

Pamětní místo konání tzv. Panevropského pikniku (Šoproň, Maďarsko)

Pamětní park připomíná občanskou iniciativu, která dne 19. srpna 1989 uspořádala mírovou demonstraci zvanou Panevropský piknik.

Dočasné otevření maďarsko-rakouských hranic během demonstrace poskytlo téměř 600 občanům Německé demokratické republiky příležitost uprchnout přes maďarské hranice na Západ. Tato událost se stala počátkem bourání železné opony.

Pád železné opony, která Evropu rozdělila ideologicky i hospodářsky na dvě samostatné zóny, vedl ke znovusjednocení Německa a k rozšíření EU na východ v roce 2004.

Vzpomínkový park je symbolem sjednocené Evropy bez hranic po roce 1989.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.