Skip to main content

Culture and Creativity

Il-Park ta’ Kommemorazzjoni tal-Piknik Pan-Ewropew, Sopron, l-Ungerija

Il-Park ta’ Kommemorazzjoni jfakkar l-inizjattiva ċivili tad-dimostrazzjoni paċifika tal-Piknik Pan-Ewropew li saret fih fid-19 ta’ Awwissu 1989.

Il-ftuħ temporanju tal-fruntiera bejn l-Ungerija u l-Awstrija matul id-dimostrazzjoni ta l-opportunità lil kważi 600 ċittadin tar-Repubblika Demokratika Ġermaniża li jaħarbu bejn il-fruntiera Ungeriża lejn il-Punent, u għamlu l-avveniment bħala l-bidu tal-qerda tal-Purtiera tal-Ħadid.

Wara li qasmet l-Ewropa ideoloġikament u ekonomikament f’żewġ żoni separati, il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid wasslet għar-riunifikazzjoni tal-Ġermanja u għat-tkabbir tal-UE għall-pajjiżi tal-Lvant fl-2004.

Għalhekk, il-Park ta’ Kommemorazzjoni jirrappreżenta l-Ewropa magħquda u mingħajr fruntieri ta' wara l-1989.

Skopri aktar dwar l-għażla tas-sit mir-rapport tal-panel.