Skip to main content

Culture and Creativity

Pamätný park Paneurópskeho pikniku, Šopron, Maďarsko

Park pripomína občiansku iniciatívu mierovej demonštrácie s názvom Paneurópsky piknik, ktorá sa na tomto mieste konala 19. augusta 1989.

Dočasné otvorenie hranice medzi Maďarskom a Rakúskom počas demonštrácie umožnilo takmer 600 občanom NDR útek cez maďarské hranice na západ a predznamenalo začiatok konca železnej opony.

Tá Európu ideologicky i hospodársky delila na dva osobitné bloky a jej pád viedol k opätovnému zjednoteniu Nemecka, ako aj k východnému rozšíreniu EÚ v roku 2004.

Pamätný park je preto symbolom spojenej Európy bez hraníc po roku 1989.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.