Skip to main content

Culture and Creativity

Park upamiętniający piknik paneuropejski w Sopronie (Węgry)

Park upamiętnia piknik paneuropejski – czyli pokojową manifestację obywatelską – który odbył się 19 sierpnia 1989 r.

Tymczasowe otwarcie granicy węgiersko-austriackiej podczas manifestacji umożliwiło ucieczkę na Zachód blisko 600 obywatelom Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wydarzenie to było symbolicznym początkiem upadku żelaznej kurtyny.

Upadek żelaznej kurtyny, która dzieliła Europę na dwa bloki ideologiczne i ekonomiczne, doprowadził do zjednoczenia Niemiec, a później do rozszerzenia UE na wschód w 2004 r.

Park upamiętniający piknik paneuropejski jest symbolem Europy po roku 1989: Europy bez granic i zjednoczonej.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.