Skip to main content

Culture and Creativity

Paneiropas piknika memoriālais parks (Šoprona, Ungārija)

Ar memoriālā parka izveidi tiek pieminēta 1989. gada 19. augustā šajā vietā notikusī pilsoniskās iniciatīvas miera demonstrācija “Paneiropas pikniks”.

Ungārijas un Austrijas robežas pagaidu atvēršana demonstrācijas laikā deva iespēju teju 600 Vācijas Demokrātiskās Republikas iedzīvotāju bēgt uz rietumiem pāri Ungārijas robežai. Tādējādi šis notikums bija pirmais impulss Dzelzs priekškara krišanai.

Dzelzs priekškars ideoloģiski un ekonomiski sadalīja Eiropu divās atsevišķās zonās, un tā krišana noveda pie Vācijas atkalapvienošanās un ES paplašināšanās austrumu virzienā 2004. gadā.

Tādēļ memoriālais parks ir piemineklis laikposmam pēc 1989. gada — vienotai Eiropai bez robežām.

Par objekta atlasi var uzzināt vairāk žūrijas ziņojumā.