Skip to main content

Culture and Creativity

Povijesno brodogradilište u Gdanjsku, Poljska

Povijesno brodogradilište u Gdanjsku kolijevka je pokreta Solidarnost. Korijeni pokreta sežu u 1970., kada se dogodio štrajk koji su socijalističke vlasti grubo ugušile.

Deset godina kasnije novi val štrajkova natjerao je vladu da popusti i potpiše povijesne sporazume u kolovozu 1980. s Lechom Wałęsom.

Sporazumi su potpisani u prostorijama brodogradilišta i omogućili su uspostavu prvog nezavisnog sindikata u istočnom bloku: NSZZ Solidarność.

Od tog je trenutka pokret Solidarnost neprestano promicao demokraciju i građanske slobode u Poljskoj i potaknuo stvaranje sličnih društvenih pokreta na području zemalja istočne Europe 80-ih godina 20. stoljeća.

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.