Skip to main content

Culture and Creativity

Gdański ajalooline laevatehas, Poola

Gdański ajalooline laevatehas oli Poola solidaarsusliikumise sünnikoht. Liikumine „Solidarność” sai alguse tööliste 1970. aasta streigist, mille sotsialistlikud võimuorganid vägivaldselt maha surusid.

Kümme aastat hiljem, 1980. aastal, sundis uus streigilaine Poola valitsust alistuma ja allkirjastama Lech Wałęsaga kuulsad augustilepped.

Need lepped allkirjastati laevatehase ruumides ja tänu neile sündis idabloki esimene sõltumatu ametiühing – NSZZ Solidarność.

Sellest hetkest hakkas „Solidarność” Poolas järjekindlalt edendama demokraatiat ja põhivabadusi ning vallandas 1980. aastatel Ida-Euroopa riikides samalaadsed sotsiaalsed liikumised.

Lisateavet objekti valiku kohta leiate eksperdikomitee aruandest.