Skip to main content

Culture and Creativity

Zdravica – poruka europskog proljeća naroda (Slovenija)

Zdravica (Zdravljica) je pjesma koju je 1844. napisao slovenski pjesnik France Prešeren. Objavljena je tek 1848., nakon što je u proljeću naroda ukinuta cenzura u Habsburškom Carstvu. Napisana na slovenskom jeziku pjesma je pridonijela razvoju slovenskog identiteta, ali i općenito promicanju slobode izražavanja. Zdravica nije gubila na važnosti: partizani su je 1944. ponovno objavili u znak otpora nacifašizmu, a pjevala se i 80-ih i početkom 90-ih, u razdoblju demokratizacije koja je dovela do neovisnosti Slovenije.

Sedma strofa te pjesme u novoj je državi, Republici Sloveniji, 1991. proglašena državnom himnom. U toj je strofi opjevan ideal mirnog suživota svih naroda. Citat iz pjesme utisnut je na slovensku kovanicu od 2 eura i ugraviran na spomenik koji je 2008. podignut ispred zgrade Vijeća EU-a Justus Lipsius u Bruxellesu, za vrijeme slovenskog predsjedanja EU-om.

Zdravica je simbol proljeća naroda ili narodne revolucije 1848. kao važnog pokreta u europskoj povijesti. Diljem Europe je književnost napisana na nacionalnim ili manjinskim jezicima imala važnu ulogu u buđenju nacionalne svijesti i oblikovanju zahtjeva za ukidanje cenzure i za slobodu izražavanja. I dok su literarna ostvarenja autora pjesme Franca Prešerena od suštinske važnosti za stvaranje slovenske nacije putem jezika i književnosti, sama je pjesma ujedno promicala poruku mirnog suživota narodâ.

Zahvaljujući pozitivnoj recepciji i prijevodima na njemački i skandinavske jezike, koji su nastajali od 1860. do 1890., a od sredine 20. stoljeća na engleski i druge jezike, postala je poznata u cijeloj Europi. Pjesma, osim toga, promiče međunarodni duh zajedništva, tako rijetko prisutan u državnim himnama.