Skip to main content

Culture and Creativity

Miejsce pamięci w Syhocie Marmaroskim (Rumunia)

Miejsce Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim znajduje się w byłym stalinowskim więzieniu, w którym przetrzymywano uczniów, studentów i chłopów biorących udział w ruchu oporu (1948–1950), przeciwników politycznych, dziennikarzy i duchownych (1950–1955) oraz zwykłych przestępców (do lat 70. XX w.). Dziś w tym miejscu kaźni znajduje się muzeum. Zgromadzone eksponaty pozwalają zrozumieć ogrom zbrodni komunistycznych w Rumunii i innych krajach Europy Wschodniej. Dobitnie pokazują bezmiar cierpienia i śmierci, nie tylko w murach więzień, ale i poza nimi, spowodowany działaniami komunistycznego aparatu represji w Europie w XX w.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.