Skip to main content

Culture and Creativity

Konstytucja 3 maja z 1791 r., Warszawa

Konstytucję z 3 maja 1791 r. uchwalono, by zagwarantować na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów większą wolność i równość polityczną oraz wprowadzić monarchię konstytucyjną.

W Konstytucji 3 maja znalazły odbicie oświeceniowe ideały, czyli prymat rozumu, prawo i wolność oraz tolerancja religijna. Uważa się, że była to pierwsza tego rodzaju konstytucja w Europie.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.