Skip to main content

Culture and Creativity

1791. gada 3. maija konstitūcija (Varšava, Polija)

Polijas-Lietuvas ūnija pieņēma 1791. gada 3. maija konstitūciju, lai tās teritorijā nodrošinātu lielāku brīvību un politisko vienlīdzību un ieviestu konstitucionālās monarhijas sistēmu.

Tā atspoguļo apgaismības laikmeta ietekmi, kas priekšplānā izvirzīja saprātu, likumu un brīvību, kā arī reliģisko iecietību. To uzskata par vienu no pirmajām šāda veida konstitūcijām Eiropā.

Par objekta atlasi var uzzināt vairāk žūrijas ziņojumā.