Skip to main content

Culture and Creativity

Ústava z 3. května 1791 (Varšava, Polsko)

Tato ústava byla přijata Polsko-litevskou unií dne 3. května 1791. Zajistila na území toho státního útvaru větší svobodu a politickou rovnost a zavedla konstituční monarchii.

Odráží vlivy osvícenství, pro nějž je nejdůležitější rozum, právo a svoboda, a také náboženskou toleranci. Je považována za jednu z prvních ústav svého druhu v Evropě.

Více informací o výběru památky najdete ve zprávě panelu.