Skip to main content

Culture and Creativity

Ústava z 3. mája 1791, Varšava, Poľsko

Túto ústavu prijala Poľsko-litovská únia 3. mája 1791 s cieľom zabezpečiť na svojom území väčšiu slobodu a politickú rovnosť a zaviesť systém konštitučnej monarchie.

Ústava odráža osvietenské vplyvy stavajúce do popredia rozum, právo a slobodu. ako aj náboženskú toleranciu, a považuje sa za jednu z prvých ústav svojho typu v Európe.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.