Skip to main content

Culture and Creativity

Muzeum Casa Alcide de Gasperi w Pieve Tesino (Włochy)

W domu, w którym się urodził jeden z założycieli Unii Europejskiej Alcide de Gasperi (1881–1954), dziś znajduje się muzeum ilustrujące jego wkład w budowanie integracji europejskiej po II wojnie światowej.

W latach 1945–1953 Alcide de Gasperi pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i premiera Włoch, był zwolennikiem planu Schumana, a następnie przewodniczącym Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS).

Brał również aktywny udział w tworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.