Skip to main content

Culture and Creativity

Muzeum Le Bois du Cazier, Belgia

Na terenie dawnej kopalni węgla Bois du Cazier dzisiaj mieści się muzeum. Ekspozycja poświęcona jest między innymi robotnikom i imigrantom w Walonii w XX w. W 1956 r. całą kopalnię, od szybu po hałdy, ogarnął pożar, w którym śmierć poniosły 262 osoby 12 narodowości. Kopalnię zamknięto w 1967 r., a w 2002 r. jej teren przekształcono w muzeum poświęcone przemysłowi węglowemu, hutniczemu i szklarskiemu. Muzeum przypomina o solidarności okazanej w następstwie katastrofy z 1956 r., która była również przyczynkiem do utworzenia organu ds. zdrowia i bezpieczeństwa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.