Skip to main content

Culture and Creativity

Bois du Cazier (Belgicko)

Bois du Cazier je lokalita poznačená ťažbou uhlia, ktorá zachytáva obraz pracujúcich tried a prisťahovalectva do Valónska (Belgicko) v 20. storočí. V roku 1956 bola celá lokalita, od ústia bane až po haldy, dejiskom nešťastia, pri ktorom zahynulo 262 ľudí 12 rôznych národností. Ťažba uhlia sa síce zastavila v roku 1967, od roku 2002 však lokalita funguje ako banské múzeum venované uhoľnému, železiarskemu a sklárskemu priemyslu. Múzeum pripomína európsku solidaritu preukázanú po tomto nešťastí v roku 1956, ktorá okrem iného vyústila do vytvorenia orgánu pre zdravie a bezpečnosť Európskym spoločenstvom uhlia a ocele.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.