Skip to main content

Culture and Creativity

Bois du Cazier, Belgija

Na območju nekdanjega premogovnika Bois du Cazier so prikazani delavski razredi in priseljevanje v belgijsko regijo Valonijo v 20. stoletju. Leta 1956 je bil cel premogovnik, od jaška do jalovišča, prizorišče obsežne nesreče, v kateri je umrlo 262 ljudi dvanajstih različnih narodnosti. Leta 1967 je prenehal obratovati, leta 2002 pa so ga preuredili v muzej industrije premoga, železa in stekla. Opominja na evropsko solidarnost, izkazano po nesreči leta 1956, ki je med drugim pripomogla k temu, da je Evropska skupnost za premog in jeklo vzpostavila organ za zdravje in varnost.

Več informacij o izboru spomeniškega območja je na voljo v poročilu žirije.