Skip to main content

Culture and Creativity

Centrum starověkých Atén (Řecko)

Akropole a okolní archeologická naleziště tvoří architektonický celek mimořádného významu. Komplex čítající až sto památek představuje jádro starověkých Atén a zahrnuje období delší než 3000 let.

Jako vynikající příklad antického architektonického vývoje zahrnuje toto místo pahorek Akropolis, jeho severní, jižní a východní svahy, starověkou agoru, římskou agoru, Hadriánovu knihovnu, kopce Pnyx, Areopág, Filopappos (Kopec múz) a Nymf (Observatoř), stejně jako dílny Kerameikos a hřbitov.

Na těchto místech se pěstovala a rozvíjela filozofie, demokracie a politická teorie, divadlo a hudba, což z nich učinilo kolébku základních aspektů a hodnot evropské kultury a civilizace.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.