Skip to main content

Culture and Creativity

Residencia de Estudiantes v Madridu (Španělsko)

Kolej sloužila jako místo k ubytování, konání konferencí a debat na různá témata. Zavítaly sem některé z předních osobností evropského meziválečného umění, filozofie a vědy, aby zde vedly dialog.

Residencia de Estudiantes je věrná hodnotám svobodomyslnosti, spolupráce a výměny názorů a zůstává centrem proslulým v celé Evropě pro svou podporu komunikace a porozumění mezi generacemi, kulturami a obory.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.