Skip to main content

Culture and Creativity

Lublinská unie (Polsko)

Lublinská unie, založená v roce 1569, spojila Polské království a Litevské velkoknížectví a vytvořila takzvanou Republiku obou národů, která měla jednoho monarchu, společný parlament a jednu měnu.

Připomínají ji tři historické památky v Lublinu, které jsou součástí této pamětihodnosti.

Unie byla výjimečným případem demokratické integrace dvou zemí s mírovým a inkluzivním soužitím lidí z různých etnických a náboženských skupin.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.