Skip to main content

Culture and Creativity

Lublini unioon, Poola

1569. aastal sõlmitud Lublini uniooniga ühendati Poola kuningriik ja Leedu Suurvürstiriik nn Mõlema Rahva Ühenduseks, millel oli üks monarh, üks parlament ja üks valuuta.

Selle tähistamiseks on Lublinisse püstitatud kolm ajaloolist mälestusmärki.

Unioon on suurepärane näide sellest, kuidas kaks eri rahvuste ja usutaustaga rahumeelselt ja kaasavalt kooseksisteerivat riiki viivad ellu demokraatliku integratsiooni.

Lisateavet objekti valiku kohta leiate eksperdikomitee aruandest.