Skip to main content

Culture and Creativity

Archeologický park Carnuntum (Rakousko)

V Archeologickém parku Carnuntum na východě Rakouska ožívají římské dějiny. Carnuntum bylo významné římské sídlo založené na křižovatce obchodních cest na Dunaji v polovině prvního století našeho letopočtu.

Stalo se jedním z nejdůležitějších měst Říše římské. Čtyři sta let trvající přítomnost Římanů v Carnuntu představuje období dějin, které podstatným způsobem ovlivnilo a utvářelo vývoj v Evropě.

Dnes si návštěvníci parku mohou prohlédnout zrekonstruované římské domy a navštívit muzeum se vzdělávacími programy.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.