Skip to main content

Culture and Creativity

Lokality s hudobným dedičstvom v Lipsku (Nemecko)

Lokality s hudobným dedičstvom v Lipsku tvorí skupina deviatich lokalít, ktoré predstavujú rôzne obdobia v hudobnej histórii Lipska vrátane kostolov a vzdelávacích inštitúcií, hudobných súborov a jednotlivých skladateľov. Sú ukážkou rozsahu hudobných aktivít, ktoré sa v Lipsku uskutočňujú od trinásteho storočia. 

Táto lokalita je stelesnením dynamickej kontinuity osobitnej európskej tradície v oblasti hudobnej a občianskej angažovanosti.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.