Skip to main content

Culture and Creativity

Sídliská Werkbund v Európe (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko)

Sídliská Werkbund v Európe z obdobia 1927 – 1932 predstavujú nadnárodnú lokalitu, ktorá sa rozprestiera v štyroch krajinách (Nemecko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko) a v piatich mestách (Stuttgart, Vroclav, Brno, Praha, Viedeň). Po prvej svetovej vojne Európa čelila naliehavému problému v podobe rozsiahleho nedostatku vhodného bývania. V reakcii na to a pod heslom „Nová objektívnosť“ sa avantgardní architekti z rôznych častí Európy snažili nájsť finančne dostupné riešenia, ktoré spájajú splnenie sociálnych potrieb s dobre navrhnutými a vysokokvalitnými budovami.

Prvé sídlisko Werkbund s názvom Weissenhof bolo postavené v roku 1927 v Stuttgarte a inšpirovalo ostatných, aby pri podobných projektoch uplatnili modernistické zásady. V rokoch 1928 až 1932 sa vybudovali ďalšie sídliská. Všetky projekty čelili ťažkostiam pri vysvetľovaní progresívnych myšlienok širšej verejnosti. V nacistickom režime boli budovy pre svoj modernizmus znevažované. Po druhej svetovej vojne, keď sa niektoré sídliská Werkbund ocitli za železnou oponou, sa každé vyvíjalo inak. V roku 2013 bola vytvorená sieť týchto sídlisk na podporu výmeny osvedčených postupov a poradenstva na ich zachovanie. Súčasťou siete z roku 2013 je aj sídlisko Werkbund v Zürichu (Švajčiarsko).

Sídliská Werkbund vybudované v Európe v rokoch 1927 až 1932 boli postavené ako architektonický experiment, ale mali významný vplyv na modernistickú architektúru 20. storočia, keďže architektom z rôznych európskych krajín umožnili pretaviť ich modernistické teórie do praxe. Sídliská sú prejavom európskeho pôvodu tohto hnutia, ktoré zaznamenalo značný rozvoj v piatich krajinách.

Sídliská Werkbund majú nielenže dôležité miesto v dejinách európskej architektúry, ale ich rozvoj postupom času odzrkadľoval aj rôzny politický a sociálny vývoj medzi Východom a Západom. Ich sociálne, emancipačné, estetické a technické ambície a ponaučenia z nich sú zdrojom inšpirácie aj v súčasnosti, keď viaceré európske krajiny rovnako čelia problému so zabezpečením primeraného sociálneho bývania pre svoje obyvateľstvo.