Skip to main content

Culture and Creativity

Nāvessoda atcelšanas harta (Lisabona, Portugāle)

Nāvessoda atcelšanas harta tika apstiprināta 1867. gadā, un tā glabājas Torre do Tombo valsts arhīvā Lisabonā, Portugālē.

Tas ir viens no pirmajiem piemēriem, kad valsts tiesību sistēmā oficiāli nostiprināta pilnīga nāvessoda atcelšana.

Šajā ziņā Portugāle tiek uzskatīta par celmlauzi. Šajā dokumentā nostiprinātas vērtības, kas mūsdienās ir iekļautas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Par objekta atlasi var uzzināt vairāk žūrijas ziņojumā.