Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców to program wymiany międzynarodowej, który umożliwia wspólną pracę i naukę aspirującym młodym przedsiębiorcom oraz bardziej doświadczonym przedsiębiorcom prowadzącym małe firmy w innych krajach.

Total budget
4,208 mld euro na Program UE na rzecz jednolitego rynku
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Od 30 tys. euro do maksymalnie 300 tys. euro
Who can apply
W programie mogą wziąć udział stawiający pierwsze kroki w biznesie przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą i mogą przedstawić biznesplan. Zgłosić mogą się również osoby, które mają łącznie mniej niż 3 lata doświadczenia w przedsiębiorczości.
No. of partners needed
Więcej informacji można znaleźć w przewodniku dotyczącym finansowania.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Budżet programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców (informacje nie są jeszcze dostępne)
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
3
Need count
2