Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Utbytesprogrammet i-Portunus främjar internationellt samarbete där artister, konstnärer och andra kulturarbetare kan arbeta, uppträda och samproducera i olika länder, få tillträde till olika marknader, locka till sig nya målgrupper och följare och vidga sina karriärmöjligheter. Programmet ger tusentals yrkesverksamma från hela Europa möjlighet att vistas utomlands en kortare eller längre period för att fortbilda sig eller samarbeta internationellt för att samproducera, skapa eller presentera sina verk för en ny publik. I databasen Transartists kan du läsa om och inspireras av värdorganisationer som tagit emot tidigare i-Portunus-stipendiater.

Total budget
2,44 miljarder euro till programmet Kreativa Europa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Ingen uppgift
Who can apply
Följande grupper kan delta: • Konstnärer, artister och andra yrkesverksamma inom någon kultursektor, utom den audiovisuella sektorn. • Värdar kan vara bl.a. organisationer, institutioner och museer (privata eller offentliga) som är verksamma inom någon kultursektor, utom den audiovisuella sektorn. • I väl motiverade fall kan väletablerade artister, framstående konstnärer eller välkända kulturpersonligheter också fungera som värdar. • Både de sökande och värdorganisationerna måste vara baserade i ett land som deltar i programmet Kreativa Europa.
No. of partners needed
Ingen uppgift
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Ingen uppgift
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5