Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Enterprise Europe Network (EEN) je regionální síť a jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, které usilují o vyšší konkurenceschopnost. Za tímto účelem poskytuje síť EEN malým a středním podnikům podporu a poskytuje jim poradenství ohledně příležitostí na vnitřním trhu. EEN spolupracuje s regionálními iniciativami, jako jsou platformy pro inteligentní specializaci, centra pro digitální inovace, znalostní a inovační společenství a centra pro klíčové základní technologie.

Total budget
4,208 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
od 30 000 eur do maximální výše 300 000 eur
Who can apply
Členy sítě se nemohou stát jednotlivé podniky, mohou nicméně využívat mnoho služeb, které síť poskytuje, například: poradenství pro mezinárodní růst a mezinárodní partnerství nebo podporu podnikatelských inovací.
No. of partners needed
další informace viz příručka o financování
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kontaktujte místní kontaktní místo sítě, kde získáte více informací o tom, jak se zapojit.
Total initiative budget
Rozpočet sítě Enterprise Europe Network (2021–2024): 164,5 milionu eur
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
2
Need count
5