Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Nástroj InvestEU pro malé a střední podniky usnadňuje přístup k financování a jeho dostupnost především pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně inovativních podniků a podniků působících v kulturním a kreativním odvětví, jakož i pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Kromě toho nabízí možnost kapitálové podpory malým a středním podnikům, které nebyly na konci roku 2019 z hlediska státní podpory v obtížích, ale v důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 čelí od té doby významným rizikům.

Total budget
záruka EU ve výši 6,9 miliardy eur z celkové záruky z rozpočtu InvestEU ve výši 26,2 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Uchazečům, kteří o to projeví zájem, nabídnou finanční zprostředkovatelé takové řešení, jež financování přizpůsobí jejich konkrétním potřebám.
Who can apply
malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací podle definic obsažených v nařízení o Programu InvestEU 2021/523 ze dne 24. března 2021
No. of partners needed
není relevantní
Organisation
Name of the programme or initiative
How to access
Přihlaste se u vašich místních finančních institucí, na jejichž finanční produkty se vztahuje záruka EU.
Total initiative budget
záruka EU ve výši 26,2 miliardy eur
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4