Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

iPortunus byl vytvořen s cílem rozšířit možnosti mobility a posílit mezinárodní spolupráci, která umělcům a kulturním pracovníkům umožňuje tvořit a vystupovat a společně produkovat vyrábět díla ve více zemích, poskytnout jim přístup na různé trhy, pomoci jim získat nové publikum nebo příznivce, posílit mezinárodní spolupráci a získat nové kariérní perspektivy. Nový program mobility umožní několika tisícům umělců, tvůrců a kulturních pracovníků z celé Evropy strávit krátkou nebo dlouhou dobu v zahraničí za účelem profesního rozvoje nebo mezinárodní spolupráce a společně produkovat, vytvářet nebo prezentovat svá díla novému publiku. Pro inspiraci můžete navštívit databázi Transartists, v níž jsou uvedeny hostitelské organizace, které příjemce grantů i-Portunus již přivítaly.

Total budget
2,44 miliardy eur na program Kreativní Evropa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
není relevantní
Who can apply
Za způsobilé budou považovány pouze návrhy, které splňují následující podmínky. • Umělci, tvůrci a kulturní pracovníci působí v jakémkoli kulturním odvětví kromě odvětví audiovizuálního • Hostitelské organizace, např. nevládní organizace, instituce, muzea atd. (soukromé nebo veřejné) působí v jakémkoli kulturním odvětví kromě audiovizuálního • V řádně odůvodněných případech mohou působit jako hostitelé také i etablovaní umělci či renomovaní mistři nebo kulturní pracovníci • Žadatelé a hostitelské organizace musí mít sídlo v jedné ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
No. of partners needed
není relevantní
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
není relevantní
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5