Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

  • pobyty, které prohlubují sdílení znalostí a spolupráci
  • akademie, které se zaměřují na překlenutí propasti mezi uměním a technologiemi prostřednictvím vzdělávání
  • regionální střediska, jejichž cílem je rozšířit iniciativu na místní úroveň
  • tematické pilotní projekty a ceny, které podporují radikálně inovativní technologie vyvinuté ve spolupráci s umělci a zaměřené na současné výzvy
Total budget
95,5 miliardy eur pro program Horizont Evropa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
není relevantní
Who can apply
Kritéria způsobilosti pro jednotlivé akce budou upřesněna v textu výzvy.
No. of partners needed
není relevantní
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
More info on the programme
Total initiative budget
není relevantní
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6