Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Tematiske programmer under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) støtter aktiviteter, der er knyttet til gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på globalt plan. De prioriterede temaområder dækker: menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundet, stabilitet og fred samt globale indsatsområder såsom sundhed, uddannelse, kvinder og børn, arbejde, social beskyttelse, kultur, migration og klimaforandringer.

Total budget
79,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tjekliste for forslagsindkaldelsen
Who can apply
Kriterierne for støtteberettigelse varierer for de enkelte aktioner.
No. of partners needed
Se yderligere oplysninger i finansieringsvejledningen
Type of support
How to access
Afhænger af specifikke programmer/foranstaltninger
Total initiative budget
6,36 mia. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4