Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at få digital teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger. Det yder strategisk finansiering for at løse de mange aktuelle udfordringer vedrørende digitale teknologier og infrastrukturer. Formålet med programmet er at fremskynde den økonomiske genopretning og forme den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi ved at skabe fordele for alle, men især for små og mellemstore virksomheder.

DIGITAL støtter projekter inden for fem centrale kapacitetsområder:
• supercomputeranlæg
• kunstig intelligens
• cybersikkerhed
• avancerede digitale færdigheder
• indførelse af og adgang til digitale teknologier (herunder gennem digitale innovationsknudepunkter)

Total budget
ikke relevant
Dates
2021-2027
Grant / loan size
ikke relevant
Who can apply
De relevante arbejdsprogrammer for 2021-2027 er under vedtagelse, og der foreligger snart flere oplysninger om kriterierne for støtteberettigelse og specifikke indkaldelser.
No. of partners needed
ikke relevant
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Samlet programbudget (2021 – 2027): 7,6 mia. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
1