Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Tänu programmi „InvestEU“ VKEde komponendile on peamiselt VKEdel ja väikestel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel, sealhulgas uuenduslikel ettevõtjatel ning kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatel ettevõtjatel rohkem rahastamisvõimalusi ja lihtsam rahastust saada. Lisaks pakub VKEde komponent kapitalitoetust VKEdele, mis ei olnud 2019. aasta lõpus riigiabi mõistes raskustes, kuid millel on sestpeale tekkinud märkimisväärsed riskid COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi tõttu

Total budget
ELi eelarvetagatis 6,9 miljardit eurot InvestEU 26,2 miljardi euro suurusest kogutagatisest
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Finantsvahendajad pakuvad taotlejatele kohandatud rahastamislahendusi
Who can apply
VKEd ja väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad vastavalt 24. märtsi 2021. aasta InvestEU määruses (EL) 2021/523 esitatud määratlustele.
No. of partners needed
ei ole asjakohane
Organisation
Name of the programme or initiative
How to access
Esitage taotlus oma kohalikele finantsasutustele, kelle finantstooted on kaetud ELi tagatisega.
Total initiative budget
ELi eelarvetagatis 26,2 miljardit eurot
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4