Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Is é atá in FARNET pobal daoine a bhfuil forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (CLLD) á cur chun feidhme acu faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Sa phobal seo, tugtar le chéile Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh (FLAGanna), údaráis bhainistíochta, saoránaigh agus saineolaithe ó gach cearn den Aontas, chun obair a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe iascaigh agus limistéar cósta. Roimhe seo, is minic a tugadh tacaíocht faoin tionscnamh seo do thionscadail a bhaineann leis na healaíona agus leis an gceardaíocht, agus leis an oidhreacht chultúrtha.

Is féidir teacht ar liosta na n-údarás bainistíochta anseo.

Total budget
ní bhaineann le hábhar
Dates
ní bhaineann le hábhar
Grant / loan size
Bhí éagsúlacht mhór sa tacaíocht a tugadh do thionscadail áitiúla ach thart ar €55,000 a bhí ann ar an meán
Who can apply
Chun faisnéis maidir le hincháilitheacht a fháil, féach liosta na n-údarás bainistíochta ábhartha.
No. of partners needed
ní bhaineann le hábhar
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
ní bhaineann le hábhar
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12