Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Pagal Socialinių investicijų ir įgūdžių liniją padedama: ugdyti įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas; derinti, diegti ir geriau panaudoti įgūdžius pasitelkiant švietimą, mokymą, įskaitant mokymą darbo vietoje ir susijusią veiklą. Pagal šią liniją taip pat remiami projektai, apimantys socialines inovacijas, sveikatos priežiūros paslaugas, visuomenės senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, galimybes naudotis prevencijos paslaugomis, naujoviškais gydymo būdais ir e. sveikatos priežiūros sprendimais, įtrauktį ir prieinamumą, taip pat kultūrinę ir kūrybinę veiklą siekiant socialinio tikslo.

Total budget
26,2 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Finansų tarpininkai suinteresuotiems pasiūlymų teikėjams pasiūlys pritaikytus finansavimo sprendimus.
Who can apply
„InvestEU“ fondo lėšomis gali pasinaudoti:
• Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, kurios yra EEE narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;
• stojančiosios valstybės, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, laikydamosi šioms šalims nustatytų dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų ir bendrųjų sąlygų (kaip įtvirtinta atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose ar kituose oficialiuose susitarimuose);
• Europos kaimynystės politikos šalys, laikydamosi šioms šalims nustatytų dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų ir bendrųjų sąlygų;
• kitos trečiosios šalys konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis.
No. of partners needed
Nepaminėta.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Pasiūlymus reikia pateikti konkretiems finansų tarpininkams
Total initiative budget
Socialinių investicijų ir įgūdžių linijos biudžetas: 2,8 mlrd. EUR
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3