Skip to main content

Culture and Creativity

Het SECTOROVERSCHRIJDENDE onderdeel zal sectoroverschrijdende activiteiten promoten om de media aan structurele en technologische veranderingen aan te passen, onder meer door een vrij, divers en pluralistisch medialandschap, kwaliteitsjournalistiek en mediawijsheid te bevorderen, ook in de digitale omgeving.

Bij deze oproep gaat het om transnationale uitdagingen en kansen voor de media. 

De steun voor de ontwikkeling van Europese minipakketten wil het concurrentievermogen van Europese onafhankelijke productiebedrijven in landen met een lage audiovisuele capaciteit (LCC-groep A en LCC-groep B) versterken en hun meer economisch gewicht op de markt geven.


Er zal steun worden verleend aan onafhankelijke Europese productiebedrijven die in staat zijn een pakket van twee tot drie audiovisuele werken te ontwikkelen (fictie, animatie, creatieve documentaire).

Er zal steun worden verleend aan Europese festivals die een aanzienlijk percentage niet-nationale Europese audiovisuele werken programmeren, het hele jaar door activiteiten organiseren om het publiek te verruimen en te vernieuwen, innovatieve activiteiten opzetten om het publiek te bereiken en initiatieven voor een jong publiek op touw zetten.

De actie Europese gezamenlijke ontwikkeling ondersteunt de samenwerking tussen Europese productiebedrijven bij de ontwikkeling van één enkel project voor commerciële exploitatie op digitale platforms of multiplatforms in de volgende categorieën: animatie, creatieve documentaire of fictie.

De actie “Films op weg” stimuleert en ondersteunt de bredere distributie van recente niet-nationale Europese films door verkoopagenten en filmdistributeurs aan te moedigen te investeren in de promotie en adequate distributie van niet-nationale Europese films.


Gefinancierd worden door de verkoopagent van de film gecoördineerde campagnes voor de pan-Europese distributie (via bioscopen en/of online) van in aanmerking komende Europese films.

De steun voor de Europese filmverkoop stimuleert en ondersteunt de bredere transnationale distributie van recente Europese films door Europese verkoopagenten financiële middelen ter beschikking te stellen – op basis van hun prestaties op de markt – voor verdere herinvestering in de aankoop, de promotie en de distributie (ook online) van recente niet-nationale Europese films.

Er zijn twee fasen voor de gefinancierde activiteiten:

Doel van de steun voor Europese slate development is het concurrentievermogen van Europese onafhankelijke productiebedrijven te bevorderen en hun economisch gewicht op de markt te vergroten. Het is ook de bedoeling Europese en internationale coproducties te bevorderen en audiovisuele producenten van meer capaciteit te voorzien om projecten te ontwikkelen die in heel Europa en elders kunnen circuleren.

De actie Innovatieve tools en bedrijfsmodellen wil het concurrentievermogen, de schaalbaarheid en de duurzaamheid van de Europese spelers versterken, de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van Europese werken verbeteren en een groter publiek in de digitale omgeving bereiken.

Er wordt steun voor tv- en online-inhoud verleend om de capaciteit van audiovisuele producenten te vergroten – zodat ze solide projecten kunnen ontwikkelen en produceren met aanzienlijke circulatiemogelijkheden in heel Europa en elders – en Europese en internationale coproducties binnen de televisie- en onlinesector te bevorderen.

Het programma “ACS-EU towards a viable cultural industry” heeft tot doel het potentieel van de culturele en creatieve sector aan te zwengelen en de bijdrage ervan aan de sociale en economische ontwikkeling van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) te bevorderen. Het programma is erop toegespitst ondernemerschap en culturele innovatie aan te moedigen, nieuwe banen te creëren en het inkomen van kunstenaars en culturele professionals te verhogen.

Subscribe to Internationalisering van activiteiten/toegang tot nieuwe markten