Skip to main content

Culture and Creativity

Hitta finansieringsmöjligheter inom kultur och kreativitet

Hitta rätt finansieringsmöjligheter för dig utifrån din sektor och organisation och beroende på vilken typ av stöd du söker.

Din sökning

What type of sectors do you work in?

So, you need money?

Find funding opportunities beyond EU programmes through the Creatives Unite tool.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på de här sidorna är bara för information. Rättsligt bindande uppgifter finns i portalen för bidrag och upphandling (Sedia, gemensam kontaktpunkt för elektroniskt datautbyte). Du kommer till portalen genom att klicka på ”Läs mer om finansieringsmöjligheten” längst ner i faktarutan om de olika program som motsvarar din sökning.