Skip to main content

Culture and Creativity

Открийте възможности за финансиране за секторите на културата и творчеството

Намерете подходящата възможност за финансиране в зависимост от сектора, в който работите, вида организация и подкрепата, която търсите.

Вашият напредък

What type of sectors do you work in?

So, you need money?

Find funding opportunities beyond EU programmes through the Creatives Unite tool.

Отказ от отговорност

Съдържанието на тези страници е само за информационни цели. Правно обвързващата информация за възможностите за финансиране и обществени поръчки е достъпна на портала/уебсайта на единното пространство за електронен обмен на данни (SEDIA). Можете да получите достъп до този портал/уебсайт в края на данните за отделните резултати от търсене, като щракнете върху „Данни за възможността за финансиране“.