Skip to main content

Culture and Creativity

Seznamte se s možnostmi financování pro kulturní a kreativní odvětví

Vyhledejte si tu pro vás nejvhodnější možnost financování – podle odvětví, v němž pracujete, typu organizace a podpory, kterou hledáte.

Fáze vyhledávání

Ve kterém odvětví pracujete?

So, you need money?

Find funding opportunities beyond EU programmes through the Creatives Unite tool.

Upozornění

Obsah těchto stránek slouží pouze k informativním účelům. Právně závazné informace o možnostech financování a nabídkových řízeních lze najít na portálu / internetových stránkách SEDIA – Single Electronic Data Interchange (jediný prostor pro výměnu elektronických údajů). K tomuto portálu / internetovým stránkám máte přístup na konci každé stránky přes odkaz „Podrobnosti o možnostech financování“.