Skip to main content

Culture and Creativity

Příručka o financování CulturEU

Možnosti financování kulturních a kreativních odvětví ze strany EU na období 2021–2027.

Prostřednictvím tohoto interaktivního průvodce chce Evropská komise usnadnit přístup k možnostem financování ze všech zdrojů EU, které jsou pro kulturní a kreativní odvětví k dispozici v období 2021–2027.

Cílem je pomoci subjektům z těchto odvětví najít pro jejich projekt ten nejvhodnější zdroj podpory EU.

Jak to funguje?

Nejdříve odpovíte na sérii otázek podle odvětví, v němž pracujete, typu organizace a podpory, kterou hledáte. Podle vašich odpovědí se zúží výběr ze zdrojů financování a výzev, které jsou k dispozici, aby vám co nejlépe vyhovovaly.

U zúženého výběru možností financování bude uveden dostupný rozpočet, postup podávání žádosti o různé zdroje financování a odkaz na konkrétní program nebo výzvu.

Pomoc osobám zasaženým ruskou invazí na Ukrajině

Evropská komise je odhodlána podpořit ukrajinský lid a zajistit mu v této mimořádně náročné době veškerou dostupnou pomoc v oblasti kultury a kreativních odvětví.

Seznamte se s tím, jak EU podporuje Ukrajinu  

Případové studie

Zjistěte si, jak využili možností financování ze strany EU v období 2014–2020 autoři jiných projektů.