Skip to main content

Culture and Creativity

CulturEU-rahoitusopas

EU:n rahoitusmahdollisuudet kulttuurialalle ja luoville aloille vuosiksi 2021–2027.

Rahoitusopas

Slide

Tämän interaktiivisen oppaan avulla Euroopan komissio haluaa auttaa kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoita löytämään kaikki niille suunnatut rahoitusmahdollisuudet Euroopan unionissa vuosien 2021 ja 2027 välillä.

Tarkoituksena on auttaa näiden alojen toimijoita löytämään omiin projekteihinsa parhaiten soveltuvat EU:n tukilähteet.

Miten opas toimii?

Oppaassa kysytään toimialasi, organisaatiosi tyyppi ja millaista tukea olet hakemassa. Vastausten perusteella opas ehdottaa käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia ja ehdotuspyyntöjä, jotka parhaiten soveltuvat tarkoituksiisi.

Tulosten ohella kerrotaan käytettävissä olevat määrärahat, eri rahoitusmahdollisuuksien hakumenettelyt ja linkit kyseisiin ohjelmiin tai ehdotuspyyntöihin.

Esimerkkitapaukset

Tutustu hankkeisiin, jotka ovat hyötyneet EU:n rahoitusmahdollisuuksista vuosina 2014–2020.