Skip to main content

Culture and Creativity

Finansējuma vadlīnijas "CulturEU"

Kultūras un radošo nozaru iespējas saņemt ES finansējumu 2021–2027

Uz finansējuma vadlīnijām

Slide

Šīs interaktīvās vadlīnijas informē par iespējām saņemt finansējumu, kas 2021.–2027. gadā ir pieejams kultūras un radošajām nozarēm Eiropas Savienībā.

Šo nozaru dalībnieki tādējādi var noteikt saviem projektiem vispiemērotākos ES atbalsta avotus.

Tas darbojas tā

Jūs atbildiet uz virkni jautājumu par nozari, kurā strādājat, organizācijas veidu un atbalstu, ko meklējat. Atkarībā no rezultātiem jum tiks piedāvāti vispiemērotākie finansējuma avoti un uzaicinājumi.

Turklāt saņemsiet arī informāciju par pieejamiem līdzekļiem, dažādām vienotas pieteikšanās procedūrām, kā arī saiti uz konkrēto programmu vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Finansējuma vadlīnijas "CulturEU"

Atrodiet attiecīgās finansējuma iespējas pēc nozares, kurā strādājat, organizācijas veida un atbalsta, ko meklējat.

Atbalsts cilvēkiem, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā

Eiropas Komisija šajā sarežģītajā laikā ir apņēmusies solidarizēties ar ukraiņiem un cita starpā sniegt viņiem visu pieejamo atbalstu kultūras un radošo nozaru jomā.

Uzzināt vairāk par ES atbalstu Ukrainai  

Projektu piemēri

Uzziniet, kā citi projekti ir izmantojuši 2014.–2020. gadā pieejamās ES finansējuma iespējas.