Skip to main content

Culture and Creativity

Finansējuma vadlīnijas "CulturEU"

Kultūras un radošo nozaru iespējas saņemt ES finansējumu 2021–2027

Uz finansējuma vadlīnijām

Slide

Šīs interaktīvās vadlīnijas informē par iespējām saņemt finansējumu, kas 2021.–2027. gadā ir pieejams kultūras un radošajām nozarēm Eiropas Savienībā.

Šo nozaru dalībnieki tādējādi var noteikt saviem projektiem vispiemērotākos ES atbalsta avotus.

Tas darbojas tā

Jūs atbildiet uz virkni jautājumu par nozari, kurā strādājat, organizācijas veidu un atbalstu, ko meklējat. Atkarībā no rezultātiem jum tiks piedāvāti vispiemērotākie finansējuma avoti un uzaicinājumi.

Turklāt saņemsiet arī informāciju par pieejamiem līdzekļiem, dažādām vienotas pieteikšanās procedūrām, kā arī saiti uz konkrēto programmu vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Projektu piemēri

Uzziniet, kā citi projekti ir izmantojuši 2014.–2020. gadā pieejamās ES finansējuma iespējas.